Mod en grønnere fremtid

Den grønne omstilling skal flere og flere virksomheder forholde sig til og i gasbranchen er det bestemt ikke undtagelsen. 27-årige Michael Thoisen Fog er uddannet ingeniør inden for energiteknologi og skal hjælpe gasdistributionsselskabet Evida mod en grønnere fremtid.

Efter fem år på Syddansk Universitet var det tid til at komme ud på arbejdsmarkedet for Michael og gøre en forskel inden for energibranchen. Michael havde i sit speciale valgt at skrive om gasnettet, og hvordan det fremtidige gasnet kunne se ud samt hvilke problemstillinger, der kunne opstå fremadrettet. Det gav ham et job hos Evida i Viborg, der er den virksomhed, som står for distributionen af gas i Danmark. ”Jeg valgte at søge hos Evida i Viborg, da jeg så en mulighed for at blive en del af en virksomhed i transformation, da vi er på vej mod at have færre gaskunder, men udvikler os over mod at koble flere biogasanlæg på”, fortæller Michael.

Lige nu er Michaels hovedområde at forberede Evida til også at transportere de nye gasser brint og CO2 i stedet for kun naturgas og biogas. ”Det er ikke noget vi gør nu, så det er et udviklingsarbejde for at blive klar til det. Det handler om at have en dialog med de forskellige aktører på markedet for at forstå deres behov og så finde ud af, hvordan vi kan understøtte dem bedst muligt. Det gælder både nyetablering af infrastruktur men også genbrug af infrastruktur. Så det er en bred opgave fra strategisk udvikling til også at være meget nede i det tekniske spor”, fortæller Michael.

Under uddannelsen i energiteknologi fik Michael mange brugbare værktøjer, han anvender i sit arbejde i dag. ”Det er en meget bred uddannelse, så jeg har opnået viden inden for både lovgivning, økonomi, systemforståelse af hvordan det danske energisystem hænger sammen og mere over mod det tekniske aspekt. Det har givet mig kompetencer til at analysere og sætte mig ind i specielle problemstillinger på tværs”, siger Michael, der er glad for at være hos Evida: ”Der er stor udviklingspotentiale og spændende problemstillinger, der skal løses. Det giver en følelse af at være med til at gøre en forskel i fremtiden inden for den grønne omstilling”, afslutter Michael.

I Viborg og omegn findes der mange forskellige brancher og karriereveje, du kan gå. Er du i tvivl om, der er en branche som passer på dine kvalifikationer, så tag endelig kontakt til os! Vi kan helt sikkert hjælpe dig videre.